Transplantacija u Srbiji

     Transplantacija u Srbiji datira iz 70-tih godina. Prva transplantacija bubrega urađena je 1973. godine u Beogradu, a jetre 1995. godine. Iste te godine je na Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ presađeno prvo srce.

 • Prva transplantacija bubrega – 1975. godine Institut za urologiju i nefrologiju KCS;
 • Prvo srce presađeno – 1989.godine Institut za kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica;
 • Prva jetra presađena – 1995.godine Institut za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” Beograd;
 • Prva transplantacija pankreasa – 1996.godine Institut za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”
 • U Urgentnom centru prva transplantacija jetre je obavljena u junu 2013.godine
 • U Urgentnom centru KCS u Beogradu 2013. godine, nakon dužeg perioda obavljena je prvatransplantacija jetre.
 

U Srbiji se rade sledeće transplantacije: 

 • srce
 • jetra
 • bubreg
 • rožnjača
 

     Presađivanje organa obavlja se u četiri bolnička centra: Kliničkom centru Srbije, Kliničkom centru Vojvodine, Kliničkom centru Niš, Vojnomedicinskoj akademiji, kao i na Univerzitetskoj dečjoj klinici  u Beogradu.

Koliko pacijenata u Srbiji je na listi čekanja za organ?

U Srbiji oko 2000 pacijenata čeka transplantaciju organa. Prema podacima Uprave za biomedicinu, statistika izgleda ovako:

 • Rožnjača – oko 1000 pacijenata
 • Bubreg – oko 600 pacijenata
 • Jetra – oko 80 pacijenata
 • Srce – oko 50 pacijenata
 • Pluća – lista ne postoji