Transplantacija kroz istoriju

     Iako istorija transplantacije organa i tkiva seže u daleku prošlost, transplantaciona medicina razvija se tek nakon II svetskog rata. Prva uspešna transplantacija bubrega izvršena je 1954. godine u Bostonu, kada je Ronald Herrick donirao svoj bubreg bratu Richardu, a operaciju su uradili američki hirurzi dr Joseph Murray i dr David Hume. A onda su se postepeno radile i transplantacije drugih organa:

  • 1963 – transplantacija jetre, Thomas Starzl
  • 1966 – transplantacija pankreasa, Richard Lillehei i William Kelly
  • 1967 – transplantacija srca, Christiaan Barnard
  • 1983 – transplantacija pluća, Joel Cooper

*navedene transplantacije su uspešne transplantacije organa

     Razvoj transplantacione medicine uslovio je i razvoj terapije za transplantirane pacijente, pa je 1983. godine Američka agencija za hranu i lekove (FDA) odobrila Ciklosporin, lek protiv odbacivanja organa, dok je 10 godina kasnije, 1993. godine u Japanu nastao i Takrolimus, koji ima istu svrhu kao Ciklosporin. Ovi lekovi pripadaju lekovima koji se nazivaju imunosupresivi, koji imaju za funkciju da suzbiju imuni odgovor omogućavajući organizmu da prihvatanje presađenog organa.