Eurotransplant

     U svetu postoji više međunarodnih organizacija koje se bave “razmenom organa”. Jedna od njih je Eurotransplant, međunarodna, neprofitna organizacija sa sedištem u Holandiji, koja deluje kao posrednik između donatorskih bolnica i centara za transplantaciju u korist pacijenata kojima je potrebna transplantacija organa u svim njenim zemljama članicama. Mrežu Eurotransplant čine Austrija, Belgija, Hrvatska, Nemačka, Mađarska, Luksemburg, Holandija i Slovenija, koje opslužuju ukupno oko 137 miliona stanovnika. 

     Centri za transplantaciju u mreži Eurotransplant imaju svoje pacijente koji čekaju na transplantaciju organa registrovanu u centralnoj bazi podataka Eurotransplanta sa svim odgovarajućim relevantnim karakteristikama. Čim donor postane dostupan, njegove ili njene
karakteristike se beleže u istoj bazi podataka i koristeći sofisticirani kompjuterski program, Eurotransplant trenutno može da proizvede ‘listu podudaranja’ za svaki organ koji postane dostupan.

Kako to izgleda u praksi, možete pogledati ovde.

     Da bi neka zemlja postala članica Eurotransplanta, osim niza administrativnih, tehničkih i medicinskih uslova koje zemlja treba da ispuni, bitno je da zemlja ima minimum 10 donora na milion stanovnika, a Srbija ima 3. 

     Ukoliko bi Srbija postala članica Eurotransplanta, to bi značilo da bi pacijenti mnogo lakše i brže došli do organa, odnosno transplantacije, na koju pod trenutnim okolnostima čekaju godinama i nažalost, mnogi je i ne dočekaju.