Doniranje organa

     Do 2018. godine u Srbiji su se potpisivale donorske kartice. Od 2018. godine na snagu stupa Zakon o presađivanju ljudskih organa čija je ideja da pojednostavi proces doniranja organa, tako što su svi rođenjem potencijalni donori organa ukoliko se nisu tome pismeno usprotivili (tzv. pretpostavljena saglasnost). Važno je spomenuti da se i u prethodnom i u sadašnjem zakonu na kraju pita porodica za pristanak i zato je važan razgovor sa porodicom. Ovakav zakon je primenjen i u mnogim zapadnim zemljama gde je transplantacija mnogo više razvijena.  

Prema Zakonu o presađivanju ljudskih organa, bitni su sledeći pojmovi: 

  • davalac je lice koje, za života ili nakon smrti, daruje jedan ili nekoliko ljudskih organa za presađivanje;
  • darivanje je davanje ljudskih organa u svrhu presađivanja;
  • primalac ljudskih organa je živo lice kome se presađuje ljudski organ radi lečenja
 

Nadležna ustanova za sprovođenje ovog zakona, kao i koordinaciju svih aktivnosti vezanih za darivanje i presađivanje ljudskih organa na Republičkom i međunarodnom nivou je Uprava za biomedicinu, organ u sastavu Ministarstva zdravlja. 

Broj donora u Srbiji

     Važno je napomenuti da se donorom smatra lice koje je doniralo jedan ili više organa, donorom se ne smatra lice koje se izjasnilo da želi da donira organe (nije izvšeno uzimanje organa).

Statistika donora i urađenih transplantacija u Srbiji u prethodnim godinama:

  • 2017 – 40 donora, 92 transplantacije
  • 2018 – 23 donora, 64 transplantacije
  • 2019 – 15 donora, 37 transplantacija
  • 2020 – 3 donora, 10 transplantacija
  • 2021 – 3 donora, 9 transplantacija
  • 2022 – 2 donora, 2 transplantacije
  • 2023 – 13 donora, 32 transplantacije